Wat is authenticiteitscoaching?

Authenticiteitscoaching voor jezelf

Authenticiteitscoaching leert je om met oprechte, zuivere en liefdevolle aandacht naar jezelf, je gedrag en je ervaringen te kijken. Dat wil zeggen: zonder te oordelen, ook niet over de dingen die je liever anders zou zien. Door niet te focussen op het direct oplossen van problemen, maar juist op het begrip krijgen voor jezelf en terugkerende moeilijke ervaringen en belemmeringen, ontstaat er verheldering, verduidelijking en vereenvoudiging.

Zo wordt je op een veilige, begripvolle manier bewust van jezelf, en van je patroon. Een patroon is een soort verouderd overlevingsmechanisme, een reactie op een traumatische ervaring, een overtuiging, neiging of automatisme, dat je belemmert om te leven zoals je eigenlijk zou willen. Bewustwording en acceptatie maken het mogelijk om de oorsprong van je patroon te zien en te helen. Een proces dat je gelukkig niet alleen hoeft te doen.

Auto-therapeutisch schrijven

De coaching is zoveel mogelijk afgestemd op jouw behoefte, maar een van de vormen waar je kennis mee zult maken, is het auto-therapeutisch schrijven. In een persoonlijk dagboek kun je al doende leren om jezelf met liefdevolle aandacht steeds beter in beeld te krijgen, en om stil te staan bij ervaringen in je dagelijkse leven die je raken. Je leert met je hart te communiceren en te ontdekken wat die ervaringen je te vertellen hebben, waarom ze je zo raken. Verdiepende vragen die je jezelf kunt stellen, helpen je om steeds meer inzicht in jezelf te krijgen en bewustere keuzes te maken. Je zelfbewustzijn groeit dan. Je leert af om te oordelen en zelfkritisch te zijn. Juist begrip, erkenning en acceptatie helpen je verder op weg naar authenticiteit.

De sessies

De sessies zijn meestal live in Almere, tenzij het een enkele keer niet anders kan. In dat geval kunne we (beeld)bellen. De live sessies kunnen tussen 1,5 en 3 uur duren, afhankelijk van wat we afspreken, hoe het loopt, en wat er op dat moment nodig is. Plan geen andere afspraken in voor of na de sessie. Anders gaat de sessie je weinig opleveren. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat eens in de twee weken de best werkende frequentie is. Als blijkt dat je (tijdelijk) liever vaker of minder vaak komt, dan passen we dat aan. Om de continuïteit van het proces te helpen, werk ik met trajecten van 9 uur, die je vrij kunt opgebruiken binnen één jaar.

Hoe begint het?

Authenticiteitscoaching begint in principe met een Tripje naar de Vrijheid. Dat is een soort ontdekkingsreis binnen jezelf, een 3 uur durende ervaring waarin we samen ontdekken wat jouw grote verlangen is en wat de verwezenlijking van dat verlangen in de weg staat. Als we dan ook nog ontdekken waar dat wat je tegenhoudt, vandaan komt, dan begrijpen we beiden waar jouw uitdaging zal liggen tijdens het proces dat je wilt aangaan. Je kunt op www.tripjenaardevrijheid.nl zien wat je kunt verwachten.

Als je denkt dat het Tripje naar de Vrijheid te veel ontdekkingen ineens zal brengen, te intens voor je zal zijn, en je wilt liever meer tijd nemen om je uitdagingen te ontdekken, dan kun je ook meteen met authenticiteitscoaching beginnen, zonder eerst een Tripje te doen.

Mocht je nog vragen hebben, of eerst even willen aftasten of dit echt is wat je wilt, dan kun je ook een gratis intakegesprek (van een half uur) boeken. Dat gesprek kan ook met beeldbellen plaatsvinden.

Authenticiteitscoaching is er ook voor ...

... je ouderschap

Worstel je met je rol als ouder, met beslissingen die je moet maken, of maak je je zorgen over je kind? Dan helpt het als iemand met je meekijkt die begrijpt wat zowel jij als je kind nodig hebben om trouw aan zichzelf te blijven.

Sessies met ouder(s) alleen en/of met kind zijn mogelijk, afhankelijk van de behoefte die er is.

Authenticiteitscoaching kan je helpen met de essentiële bevestiging van het bestaansrecht van jezelf en je kind.

... je relatie

In een liefdesrelatie is het heel gemakkelijk om jezelf of de ander, om wat voor reden dan ook, uit het oog te verliezen en elkaar niet meer te begrijpen. Dat kan een gevoel van gemis of tekort in je relatie opleveren. Een ideaal moment om je te verliezen in afleidingen of verleidingen van buitenaf, waardoor je nog verder van elkaar verwijderd raakt.

Heb je steeds vaker conflicten, of vermijd je juist de moeilijke (ofwel kwetsbare) gesprekken? 

Laat je communicatie naar elkaar dan eens inspireren door authenticiteitscoaching. Dat kan helpen om open te worden over de essentie van jullie verbinding, en wat er nu tussen staat. Duo-sessies en single-sessies kunnen afgewisseld worden.

... je bedrijf

Als de motor van je bedrijf hapert, of je mist passie bij jezelf of je medewerkers, dan kan authenticiteitscoaching je helpen om je koers en de flow van je bedrijf te hervinden of te inspireren.

Tijdens een verkenningsgesprek kunnen we bespreken wat er nodig is en wat ik daarin zou kunnen betekenen. Dat kan leiden tot individuele coaching, of gesprekken met meerdere medewerkers in het bedrijf.

Zo heb ik tijdens een Dag van Waarde met een deel van de werknemers een Tripje naar je Hart gedaan, om te ontdekken wat er speelt en wat hen bezighoudt of dwarszit. Echte aandacht kan veel betekenen voor de verbetering van het welzijn van de mensen en de opening van de communicatie tussen collega's.

Mijn partner en collega Caroline Dekker en Ellen Jansen organiseren die Dag van Waarde voor ieder bedrijf op maat: een dag van waardering voor de mens achter de werknemer. Ik ben één van de waarderingsartiesten waarmee ze samenwerken.

©2020 Global Soul, Stef van Beek. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin